Support

E-postinställningar Loopia

Lägg till ett nytt mailkonto i din e-postklient (Outlook eller liknande). Om du behöver välja typ av konto, välj: IMAP.

E-postinställningar du behöver ange i din e-postklient är:

E-postadress: e-postadress@dindomän.se
Inkommande server (IMAP): mailcluster.loopia.se
Utgående server (SMTP): mailcluster.loopia.se
Port för inkommande server (IMAP): 993
Port för utgående server (SMTP): 587
Användarnamn: e-postadress@dindomän.se
Lösenord: Ditt lösenord (detta går enkelt att uppdatera genom din Loopia Kundzon)

SMTP-autentisering: Ja, använd samma inloggningsuppgifter som på server för inkommande e-post.

Säkerhetsinställningar: startTLS på inkommande server och SSL på utgående servern.