Sociala medier

Interagera med era kunder och få fler att hitta er hemsida 

Låt oss ta hand om era sociala medier

För att lyckas nå ut på sociala medier krävs kontinuitet, kreativitet för att skapa inlägg som engagerar målgruppen samt att man är aktiv och svarar på kommentarer. Lyckas man med det är de sociala kanalerna utmärkta verktyg för att interagera med potentiella kunder och leda dem till företagets hemsida.

Känner ni stress över alla inlägg ni inte hinner publicera? Låt oss i så fall hjälpa till. Vi kan utarbeta en strategi, agera rådgivare eller ta hand om allt som har med de sociala kanalerna att göra. Då får ni mer tid att göra det som ni kan bäst - driva ert företag framåt.

Vi anpassar oss efter era behov

Vi kan skapa allt innehåll och följa upp närvaron i önskade kanaler. Vi ser till att hålla era konton aktiva och ni kan själva skapa inlägg i den takt ni vill.
Innan arbetet startar tar vi fram en gemensam strategi och sätter upp tydliga mål för vad ni vill åstadkomma. Vi följer upp arbetet och ni får månadsvis rapporter om hur det går.  


Konsult & Rådgivare

Vill ni själva publicera inlägg på sociala medier, men behöver hjälp med hur ni ska tänka kan vi agera rådgivare. Det är alltid bra att låta någon utomstående komma med förslag på förbättringar och ge tips på hur ni kan nå ut på ett bättre sätt. 
Vi kan också analysera statistik, utvärdera kampanjer samt ge råd kring vad som är bra och vad som kan utvecklas.

Utbildning & Föreläsningar

Vi utbildar och föreläser inom ämnet sociala medier. Våra föreläsningar handlar främst om hur företagare själva ska ta hand om sina sociala kanaler på bästa sätt.
Vi utbildar även i Facebook och Instagrams annonsverktyg för att deltagarna ska få kunskap att själva kunna hantera systemet. Utbildningar och föreläsningar anpassas efter era önskemål.


Vill du veta mer?

Kontakta vår innehållsproducent Maria!