Strategi & Koncept

Lägg ditt varumärke i våra händer - vi gör det bästa av det!

Kärnan i marknadsföringen

För att kunderna ska känna igen ert varumärke när de nås av era kampanjer i de olika kanalerna måste ni först ta fram ett koncept. Hur ska företaget framställas visuellt? Vad ska kunderna känna när de kommer i kontakt med ert företag? Hur ska ni formulera ert erbjudande? Hur ska era tjänster paketeras? 


Hur ska ni uppnå era mål?

När ni formulerat vilka kärnvärden ert företag står för hjälper vi er att ta fram en strategi för hur ni ska uppnå era mål. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa olika företag att ta fram strategier och koncept. Vi vet vad som krävs för att lyckas - kreativitet, uthållighet och kontinuitet. 


Smarta strategier

Vi hjälper er att identifiera era starkaste målgrupper och paketera era tjänster så att de blir attraktiva för målgruppen. Vi tar reda på vilka kanaler era kunder föredrar och skapar strategier, sätter mål och planerar för hur ni ska nå dem på bästa sätt.


Kreativa koncept

När vi tar fram koncept tar vi ett helhetsgrepp om ert varumärke. Vi tittar på allt från tonalitet i texter till bildspråk. Vi skapar en visuell identitet som bygger på igenkänningsfaktor. Vi kan finnas med när ni bygger upp ett nytt varumärke eller när ni vill branda om ett befintligt. 


Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare Carl!