Extern marknadsavdelning åt Biototal

HEMSIDA | GRAFISK DESIGN | DIGITAL ANNONSERING

Extern marknadsavdelning åt Biototal

Samarbetet med miljöföretaget Biototal inleddes under 2020 med att vi tog fram en ny grafisk profil och en tonalitetsguide för att kommunikationen från företaget ska vara enhetlig. Vi byggde en ny hemsida som vi har fyllt med innehåll. Nu har vi en fin relation och ett långsiktigt samarbete där vi bland annat sköter Biototals sociala medier och blogg, producerar trycksaker samt filmar och fotograferar ute i verksamheten. 

Under samarbetets gång har vi haft flera olika projekt ihop med Biototal. Bland annat var vi med och planerat och producerat det livesända eventet Biogödseldagen. Vi har varit med i strategiarbete och framtagande av ett nytt varumärke och tagit fram kampanjer för tryckta medier

Det är i dessa typer av samarbeten vi är som bäst, när vi i nära samarbete med kunden får använda hela vårt kreativa spann. Tack Biototal för det fina förtroendet! 


Hemsida

Grafisk profil

Sociala medier och digital annonsering

Dela inlägget