Kvinnojouren Sigtuna

GRAFISK DESIGN

En logotyp och grafisk profil till Kvinnojouren Sigtuna

Vi fick i uppdrag att skapa en ny logotyp samt grafisk profil till Kvinnojouren i Sigtuna, där syftet med uppdraget var att förnya deras grafiska identitet. Vi jobbade tillsammans fram en uppfräschad logga och skapade riktlinjer för det grafiska utseendet samt kommunikationen utåt. Ett samarbete och resultat som vi är stolta över!

Logotyp

Vi började arbetet med att tillsammans gå igenom organisationens dåvarande logga och komma fram till vilka element och budskap som var viktiga. De ville gärna behålla sin röda färg och den runda formen som användes i den tidigare loggan, men utöver det fick vi stor kreativ frihet. Vår digitala producent Elin började spåna och skissa på nya versioner och hade löpande kontakt med Kvinnojouren för att säkerställa att deras vision kom fram.
 
Det var viktigt att loggan var könsneutral och utstrålade professionalitet för att nå ut till hela målgruppen - oavsett könsidentitet. Detta var något som präglade arbetet med både logotypen samt den grafiska manualen. 

Grafisk profil

I den grafiska manualen ingår bland annat logotypens olika versioner och hur de ska användas, organisationens färger och användning av dem samt typsnitt som kvinnojouren använder på webben samt i sitt tryckmaterial. Den grafiska manualen ger också riktlinjer för tonalitet i text och bild samt riktlinjer för kvinnojourens närvaro på sociala medier.

De ville inte ha ett för feminint uttryck och ville behålla en känsla av seriositet och allvar. Det var även viktigt att vara inkluderande av alla könsidentiteter, etniciteter och sexualiteter i både text och bild. För att förmedla just den känsla av allvar som de strävar efter gjorde vi den grafiska manualen direkt och stilren med tydliga riktlinjer som de anställda kan följa när de agerar som en röst åt Kvinnojouren i Sigtuna.

Tack för ett lyckat samarbete och för att vi fått vara en del i er varumärkesutveckling!

Dela inlägget