Att välja rätt typsnitt

Hur ofta tänker du på olika typsnitt? Vi på Beegleton tänker på och pratar mycket om olika typsnitt, kanske mer än vad som är hälsosamt. Nu vill vi dela med oss av det vi kan om typsnitt med er! 


Typsnitt är begreppet för ett genomgående utseende på en samling bokstäver, siffror och tecken. Några av de vanligaste typsnitten är Times New Roman, Arial och Helvetica. Typsnitt kommer i alla möjliga former men brukar delas in i två kategorier, serifer och sans-serifer. Serifer kännetecknas av att bokstäverna har små klackar, Times New Roman är ett typiskt serif-typsnitt. Tecken utan dessa klackar kallas för sans-serifer eller linjärer, här kan Arial användas som ett exempel.

När ska man använda serifer respektive sans-serifer?

Den huvudsakliga regeln är att sans-serifer gör sig bättre på skärm och serifer gör sig bättre i tryck. Serifernas klackar guidar läsaren genom raderna och skapar ett mjukare flöde mellan orden vilket ökar läsbarheten. Klackarna markerar också mellanrummet mellan bokstäverna och gör dem lättare att känna igen.

Det låter ju toppen, varför använder man inte alltid serifer? Trots alla dessa fördelar har serifer en svaghet, de gör sig inte lika bra på en skärm. Det beror på att tryckt material har ett dpi (dots per inch) på minst 1000 vilket gör att tryck enkelt fångar serifers detaljer utan att kvaliteten påverkas. Skärmar däremot har vanligtvis runt 100 dpi, alltså en tiondel så många som tryck. På grund av detta blir de detaljrika seriferna svårare att läsa. Sans-serifer är uppbyggda av färre pixlar och har ofta en enklare design vilket gör att de funkar bättre på skärm.

Ytterligare aspekter som påverkar läsbarheten är:

  • Teckengraden: alltså vilken storlek bokstäverna har
  • Snittvarianten: tjocklek, versaler/gemener, kursiv text osv
  • Textarrangemang: om texten är vänsterställd, centrerad eller högerställd
  • Radavstånd och radlängd
  • Bokstavsmellanrum och ordmellanrum
  • Kontrast mot bakgrunden
  • Vilken känsla vill ni förmedla?

Det typsnitt en organisation använder sig av spelar en stor roll för organisationens grafiska identitet. Det är därför viktigt att välja ett typsnitt som stämmer överens med det budskap ni vill nå ut med.

Vi människor möts av väldigt mycket text i vardagen och efter ett tag lär sig våra hjärnor att organisera de olika typsnitten vi möter i olika fack. Ett exempel på detta är att vi ofta tolkar smala serifer som klassiska och exklusiva medan runda, mjuka sans-serifer uppfattas som mer lekfulla och moderna. Här nedan ser ni två varumärken som följer denna kategorisering:


Lego och Gucci är två välkända varumärken som de flesta känner till. Trots det tänker man kanske inte så mycket på typsnitten i deras logotyper. Vad händer när vi byter plats på dem?

När typsnitten byts ut tänker vi mycket mer på dem då de går emot det vi är vana vid. Här kan man tänka att det ju är bra att sticka ut ur mängden eftersom det fångar publikens uppmärksamhet, men det stämmer inte riktigt. Trots att typsnitt som går emot det vanliga syns ger de även en missvisande bild av företaget. Typsnitt ger oss information om vad för företag vi möter och vad vi kan förvänta oss, om detta då inte stämmer kommer vi bli besvikna och känna oss missvisade.

För att välja rätt typsnitt till er organisation måste ni identifiera vad det är ni vill förmedla och sedan hitta ett typsnitt som stämmer överens med det. Är ert företag innovativt eller traditionsenligt, formellt eller avslappnat, informativt eller underhållande? De bästa typsnitten är de där mottagaren inte ser typsnittet, utan budskapet.

Praktiskt om typsnittet

När ni har identifierat vilken känsla som ska förmedlas är det dags att kolla på mer praktiska aspekter. Det/de typsnitt ni väljer kommer användas på många olika sätt och i många olika sammanhang, det gör att typsnittet måste vara flexibelt. Ett konkret tips är att välja ett typsnitt som kommer i många varianter/vikter. Se ett exempel på det här nedanför.

Ett typsnitt som kommer i många varianter ger er större frihet och flexibilitet i ert textskapande. Trots att alla tjocklekar mest troligt inte kommer användas är det bra att ha valmöjligheter för att kunna optimera läsbarheten i olika kontexter och samtidigt behålla en enhetlig känsla.

En annan viktig sak att se till är att ingenting saknas i typsnittet. Fungerar till exempel å, ä och ö som de ska och finns alla vanliga specialtecken som utropstecken, frågetecken, procent, kolon, citationstecken etc?

Som ni märker är typsnittsvärlden väldigt stor, och det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Vill du ha hjälp på vägen eller råd angående din grafiska profil hjälper vi gärna till!

Vi läser inte, vi skannar