Trendspaning av sociala medier 2023

Efter vår trendspaning inom sociala medier 2023 står det oerhört klart – har ni inte ännu satsat på att producera kreativt och medvetet innehåll är det nu hög tid att börja. Enligt statistik från 2022 använder nu 44 procent av internetanvändarna sociala medier som sökmotor, jämfört med Google som används av 49 procent av användarna. Vill ni bli hittade av era kunder är det nu avgörande att ni finns och syns på sociala medier. 


TikTok fortsätter att blomstra och sätta trender 

En plattform som blomstrade under 2022 var TikTok, och det finns inget som tyder på att populariteten går ner under 2023. I och med det ökande användandet har plattformen nu utvecklade sökfunktioner och en majoritet går dit för att hitta recensioner av produkter istället för att läsa omdömen på företagens egna sidor. Företag som inte tidigare funnits på TikTok kommer med stor sannolikhet känna sig tvungna att ge sig ut på plattformen, då den fortsatt kommer påverka det mesta inom sociala medier. 87 procent av TikTok-användarna under 2022 fick upp innehåll från personer som de inte känner eller följer sedan innan, vilket tyder på att algoritmerna går mer och mer från att vara relationsbyggande till att bli intressestyrda.

Fortsatt fokus på video

Video är fortsatt ett effektivt sätt att kommunicera på. Klipp skapade för TikTok funkar även fint på andra plattformar och driver till försäljning i högre utsträckning än dyra och påkostade produktioner. Det kan vara ett komplext sätt att skapa innehåll på som kräver mycket kreativitet, men om man lyckas kan det verkligen ge resultat.

Kreativitet och autentiskt innehåll

Vi söker fortfarande efter det sociala och genuina på sociala medier. Användandet som tidigare bestått av ändlöst skrollande har till stor del övergått till att handla om problemlösning, vilket ställer högre krav på avsändaren. Fokus bör skifta från att bara trycka ut innehåll för räckviddens skull till att skapa mindre men mer matnyttigt innehåll som ger mer till målgruppen. Med andra ord: kvalitet framför kvantitet. Det kommer krävas mer resurser, kunskap och kreativitet och det blir väldigt viktigt för företag att sökoptimera sina inlägg på sociala medier för att bli hittade. Det gäller att vi verkligen funderar kring vad vårt innehåll bidrar till hos målgruppen och vad de får ut det.


Annonsering på sociala medier