SEO-optimering hjälper dig ranka högt på Google

SEO står för Search Engine Optimization och handlar om att hamna högt upp bland resultaten på en sökmotor. Främst pratar man om Google eftersom över 90% av sökningarna görs där. Att rankas högt på Google gör mer än att driva in trafik till er hemsida. Det berättar också för mottagaren att er hemsida har relevant innehåll av hög kvalitet som går att lita på.


Inom SEO-arbete finns det mängder av strategier man kan använda sig av för att ranka högt. För att optimera sin SEO kräver det långsiktigt arbete och ständig utveckling. För att hjälpa dig komma igång har vi har plockat ut några huvudområden som vi rekommenderar att du startar med. 

Hitta relevanta sökord

Något man pratar mycket om inom SEO är sökord, eller nyckelord. Men vad är det och hur hittar du rätt ord för dig? Sökord är precis som det låter ord och fraser som folk söker på. För att rankas högt av sökmotorer som Google är det bra att använda sig av populära sökord inom ditt ämne som har hög sökvolym.
 
För att hitta sökord kopplade till er bransch gör man en så kallad sökordsanalys. Ett vanligt verktyg för det är Google ads. Där kan du skriva in ord och fraser kopplade till din verksamhet och få upp förslag på vanliga sökord inom samma ämne samt se i vilken volym de söks på. Gratisversionen ger ett volymspann, till exempel 10–100 sökningar per månad. För att få en mer exakt sökfrekvens kräver det att man betalar för sitt konto. Ett annat enkelt sätt att hitta relevanta sökord är att helt enkelt skriva in olika fraser på Google och se vilka förslag som kommer upp. 


Anpassa innehållet efter sökorden

När du har gjort din sökordsanalys är det dags att börja använda de ord och fraser du har fått fram som mest relevanta för dig. Sökorden fungerar som en guide för vad folk vill veta om din bransch och därmed vilket innehåll du bör ha på din hemsida.  Genom att låta populära sökord guida dig kan du säkerställa att de bilder, texter och länkar du använder faktiskt är av hög kvalitet och ger besökarna det de vill ha. 
 
Börja med att identifiera ditt primära sökord och dina sekundära sökord. Det primära sökordet är det som har högst relevans och högst sökvolym. Sekundära sökord kan vara synonymer, böjningar eller liknande ord och fraser som är relevanta. Använd gärna det primära sökordet i sidans huvudrubrik, helst som det första ordet. Det är bra att få med det primära sökordet även i resterande innehåll men texten måste fortfarande kännas naturlig. Sekundära sökord är ett bra sätt att ge mer djupgående innehåll som flyter på naturligt.

Optimering av strukturen

För att en sida ska rankas högt måste sökmotorn kunna läsa av den ordentligt. Element som Titel, Metabeskrivning, och Alt-texter är a och o här, men vad innebär dem?

Titel
En sidans huvudrubrik kallas ofta för en titel och är en av de viktigaste rankningsfaktorerna på din hemsida. Titeln är den klickbara rubrik som kommer upp när man söker på Google. Som nämnt tidigare bör ditt primära sökord vara en del av titeln. Varje sida bör ha en unik titel som optimalt är mellan 55–70 tecken. 


Metabeskrivning
Textstycket under rubriken på Google kallas metabeskrivning och har som syfte att ge mottagen ett smakprov på sidans innehåll. Även denna ska vara unik för varje sida och ska helst innehålla 140–160 tecken. Det är metabeskrivningen som hjälper mottagen avgöra om ditt innehåll är värt att läsa så gör den inspirerande och säljande.

Alt-texter
Idag kan sökmotorerna inte på egen hand läsa av bilder, därför behöver de hjälp på traven. Genom att döpa bildfilerna med relevanta sökord och lägga till alt-texter berättar du för sökmotorn vad som syns på bilden och får större chans att rankas högt. En alt-text är en beskrivande text som utanför SEO används för att göra innehåll mer tillgängligt för dem som använder uppläsare.
 
Vill du SEO-anpassa din hemsida? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!


Snowfire Design Awards 2022