Beegleton blir medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer

Vid Sveriges Kommunikationsbyråers styrelsemöte 10/12 2019 blev Beegleton AB invald som medlem. Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för företag verksamma inom reklam och marknadsföring. Organisationen fungerar dels som en rådgivande och inspirerande medlemsorganisation, dels som opinionsbildare och upplysande intresseorganisation. Ett av kraven för att en byrå ska få bli medlem är att någon på företaget ska vara ansvarig reklamutgivare (ARU) vilket Carl Netz, projektledare och delägare på Beegleton, blivit genom en utbildning under hösten.

Utbildningen anordnas av Berghs School of Communication i Stockholm och är en juridisk utbildning som ger kunskap inom de lagar och etiska riktlinjer som finns inom reklambranschen. För en dryg vecka sedan kom beskedet att Carl klarat sluttentan och därigenom har Beegleton fått en ansvarig reklamutgivare.

”Vi på Beegleton tycker att det är viktigt att det material vi skapar följer etiska riktlinjer och är på rätt sida om lagen.” förklarar Carl.

Inom marknadsföring finns det gott om både lagar och riktlinjer för vad som får och inte får göras. Några av grundreglerna är att marknadsföring inte ska vara vilseledande eller aggressiv. Det ska också vara tydligt för mottagaren att det rör sig om marknadsföring när de exponeras för den. Det finns även många etiska riktlinjer att följa, exempelvis att marknadsföringen inte ska vara könsdiskriminerande.

Beegleton arbetar mycket med sociala medier och där gäller samma regler som för annan annonsering plus några fler. Idag är det många företag som inte gör rätt där. En stor del av utbildningen handlade om hur man ska agera i sociala medier på rätt sätt juridiskt. Hur arrangerar man exempelvis en tävling på Facebook på rätt sätt?

”Idag exponeras vi för mer marknadsföring än vi kanske själva inser. Det har aldrig varit viktigare med källkritik och med det är det oerhört viktigt att det är tydligt vad som är betald marknadsföring och vad som är yttrandefrihet. Vi på Beegleton vill att det vi levererar till våra kunder ska följa gällande lagar och regler och inte agera i någon gråzon. Vi vill även kunna ge välgrundade råd kring hur etiskt korrekt annonsering görs på bästa sätt. Med denna kompetens hos oss kommer vi att kunna göra det.”

Beegleton AB är en reklambyrå med säte i Norrköping. Företaget drivs av Carl Netz och Marcus Törnell. Företaget hjälper andra företag med deras marknadsföring i form av kampanjer, digital annonsering, webbsidor, grafisk design och rådgivning.

Beegleton vill ha koll på reglerna och har fått en ansvarig reklamutgivare