Satsa under lågkonjunktur - läs mer om varför

I en tid av ekonomisk osäkerhet och lågkonjunktur tenderar företag ofta att dra ner på sina utgifter, varav marknadsföringsbudgeten är en av de första att strykas.

Dock är det precis under dessa tider som marknadsföring kan spela en avgörande roll för att säkra framtida tillväxt och vinna marknadsandelar när bättre tider närmar sig. Detta har visat sig vid många tidigare kriser. Exempelvis vid både den stora depressionen under 1920-talet och finanskrisen 2008.


Här är några anledningar varför företag ska satsa i tider av ekonomisk osäkerhet;

🎁.    Nylanseringar märks bättre:
Lansering av en ny produkt eller tjänst under en ekonomisk nedgång kan få ökad uppmärksamhet och hjälpa företag att sticka ut. Detta leder till möjligheter att attrahera nya kunder och öka marknadsandelar när konkurrensen är låg.

🔦 .    Mindre konkurrens, större synlighet:
 När konkurrenter minskar sina marknadsföringsinsatser, öppnas möjligheter för företag som fortsätter eller till och med ökar sin synlighet. Detta skapar en chans att nå ut till en bredare publik och öka marknadsandelar.

💸 .    Utnyttja prissänkningar för ökad exponering:
Genom att dra nytta av sänkta annonseringskostnader under lågkonjunktur kan företag öka sin synlighet på olika plattformar till lägre kostnader. Under början av Coronakrisen blev det billigare att synas på exempelvis Facebook. Detta ger en möjlighet att nå ut till fler potentiella kunder till ett mer kostnadseffektivt pris.

Genom att investera i marknadsföring under svåra tider positionerar sig företag för att inte bara överleva utan också växa när marknaden återhämtar sig.

Hur ser det ut för ditt företag? Är ni redo att utnyttja möjligheterna som lågkonjunkturer kan erbjuda för att stärka er position och vinna marknadsandelar?

Dela inlägget