Människor + AI - En framtid med obegränsade möjligheter

I dagens digitala era står vi inför en spännande tid där människan och artificiell intelligens (AI) vävs samman för att forma en ny tillvaro. Tanken på att kombinera våra mänskliga färdigheter med AI:s kraft har väckt både entusiasm och oro.


AI är här för att stanna. Det finns en bred förväntan att AI och verktyg som ChatGPT kommer att öka vår inlärning och kreativitet, vilket i sin tur kommer att forma framtiden för hur vi arbetar och lever. Vi på Beegleton använder olika AI-verktyg som hjälpmedel och bollplank i våra kreativa processer.

- Jag använder främst Generative Fill i Photoshop för att förlänga bilder, som i exemplet nedan. Jag har också använt Upscale Media för att förbättra kvaliteten på bilder, säger Fanny, grafisk designer.

Viktor, som är webbutvecklare och designer hos oss, använder AI mycket i sitt arbete med att skapa hemsidor.

- Jag använder ChatGPT för att generera och omstrukturera kod, eller för att bolla tankar vid problemlösning och idégenerering. Jag använder också Photoshop Generative Fill för att förlänga bilder, ta bort objekt i bilder eller lägga till saker. Ett exempel på det är bilden nedan där jag ändrat från bra till dåligt väder.

Det är dock viktigt att vi är realistiska och noga med att fortsätta vara källkritiska. Även om AI kan vara till stor hjälp, är det viktigt att se vilka begränsningar som den har än så länge. Att lita helt på AI för att fatta beslut kan vara riskabelt. AI kan vara opålitlig, och den är inte alltid bra på att förstå kontext eller logiskt resonemang, i sämsta fall hittar AI även på för att fylla ut kunskapsglapp.

AI:n har och kommer att fortsätta öppna upp nya möjligheter för oss människor. Genom att omfamna AI med en balanserad inställning kan vi skapa en framtid där människa och maskin samarbetar för att skapa ett bättre samhälle.

Texten är en sammanfattning av en föreläsning vi fick möjlighet att delta på när AI-professorn Fredrik Heintz från Linköpings universitet pratade om AI:ns framfart på Östsvenska Handelskammaren. 

Dela inlägget