Vår kundundersökning gav glädjande besked - och en fingervisning om vad vi ska satsa på i framtiden

I december genomförde vi en kundundersökning i syfte att få underlag på hur vi kan förbättra oss. När svaren samlades in visade det sig att vi har mycket nöjda kunder, speciellt när det kommer till bemötande, tillgänglighet och snabbhet. 

 
Under det senaste året har Beegleton vuxit, både med nytt kontor och fler medarbetare. Tanken är att fortsätta växa inom den närmsta framtiden. För att se om vi växer åt rätt håll samt få veta vilka våra styrkor och svagheter är tog vi hjälp av P&M för att genomföra en kundundersökning.
– Vi ser ett imponerande NPS-värde, 60,6, och en väldigt bra svarsfrekvens, vilket är glädjande. NPS är ett mått på i vilken utsträckning kunderna kan rekommendera Beegleton och det är ovanligt med värden över 50, säger Erik Heikne på P&M.

Beegletons Carl Netz hade inte förväntat sig ett så högt NPS-värde.
–  Som grundare blir man stolt. Nu känner jag ansvar att förvalta det bra resultatet i vår fortsatta tillväxt.
Det är även glädjande att vi har en bra svarsfrekvens.
– Jag är tacksam för det då en hög svarsfrekvens visar att vi har en bra relation med våra kunder.
Han tycker det är roligt att vi fått så höga siffror på bemötande och tillgänglighet.
– Jag tycker att vi har bra bemötande och är tillgängliga, men det är skönt att få det bekräftat. Alla i teamet har kontakt med våra kunder, så det är roligt att se att det fungerar så bra.

Vi har utvärderat undersökningen och de fritextsvar som medföljde tillsammans med P&M och kommit fram till vad vi ska prioritera framöver.
– Bland annat frågade vi vilka tjänster våra kunder har behov av i framtiden och fick fram att livesändningar var någonting som många ser som ett intressant område. Vi har arbetat en del med det redan och ska utveckla det vidare.

Stort tack till alla som deltog i undersökningen och tack till alla kunder som ger oss förtroendet med er marknadsföring! 


10 år – en rolig och utmanande resa