Nu är vi ISO-certifierade - därför var det viktigt för oss

Nu har vi äntligen fått vår efterlängtade ISO-certifiering. Många har frågat varför vi som liten reklambyrå lägger energi på att certifiera oss. En del av det handlar om att våra kunder ska kunna lita på att vi alltid levererar med kvalitet.


I augusti förra året började arbetet och idag fick vi äntligen vår ISO-certifiering, både i kvalitet och miljö. Varför vi valt att certifiera oss beror på flera anledningar. En av dem är en kvalitetsstämpel gentemot våra kunder.
– Det kan vara svårt att köpa marknadsföringstjänster och för många företag är det verksamhetskritiskt att ha en partner inom marknadsföring som levererar bra. Vi satsar på att leverera med hög kvalitet och att ständigt bli bättre, säger Carl Netz.

Vi har även valt att vara med i Sveriges Kommunikationsbyråer, som kräver kompetens inom det juridiska, för att våra kunder ska kunna känna förtroende för oss som byrå.

En fördel vid upphandlingar

En annan anledning till att vi har certifierat oss är för att vi arbetar med upphandlingar.
– I många fall är det krav på ISO-certifiering vid upphandlingar. I andra fall måste vi bevisa att vi kan leverera med kvalitet genom att visa upp hela vårt ledningssystem. Certifieringen är både tidsbesparande och meriterande, säger Marcus Törnell.

Betyder mycket mer än stämplarna 

Carl berättar att under arbetets gång har de förstått att processen inte bara handlat om att få stämplarna i slutändan.
– En ISO-certifiering handlar om att implementera bra struktur i företaget. Den syftar till att vi ska leverera med samma kvalitet varje gång. I och med att vi har ambition att växa är det bra att införa dessa strukturer redan nu.
– Vi har verkligen fått tänka till. Är de sätt vi arbetar på verkligen de bästa, fortsätter Marcus.

Den som utfört revisionen är Karolina Borssén, revisionsledare på Svensk Certifiering:
– Det har varit kul att få vara en del av Beegletons resa till ISO 9001 och ISO 14001-certifierat företag. Jag upplever företaget som mycket engagerat, med stort kundfokus och med ett väldokumenterat ledningssystem, säger hon.

Vilka fördelar ser du med att ett företag inom vår bransch ISO-certifierar sig?
– Nyttan med att ha ett ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001 är flera. Verksamheten får bättre styrning på både sin egen verksamhet och intressenters förväntningar och krav, sina processer och rutiner, sin metod för ständiga förbättringar samt ökad lönsamhet då brister upptäcks och arbetas bort.

Beegleton blir medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer