Hashtags på Facebook - funkar det?

Om man ska använda hashtags på Facebook eller inte har länge varit en omdiskuterad fråga. Vi har diskuterat frågan och kommit fram till att det inte alls är en så dum idé.

Hashtags har länge varit en naturlig del på Twitter och Instagram, men de har inte haft en lika naturlig plats på Facebook. Men det växer.
I och med att man kunde börja dela inlägg till både Facebook och Instagram samtidigt började hashtaggen även hitta in på det förstnämnda mediet.

Svaret på hur man ska använda hashtags på Facebook är inte helt enkel, men studier visar att hashtaggade inlägg nu får bättre synlighet. Även Facebook har börjat driva på för att fler ska börja använda hashtags.
Däremot kan man inte följa hashtags på Facebook på samma sätt som man kan göra på Instagram ännu.

Varför?

En fråga som alltid ska finnas i bakhuvudet om man ska testa någonting nytt. Genom att använda hashtags blir inlägg man lägger ut sökbara.
 
Men, det gäller att vara relevant!

Strössla inte med hashtags på Facebook, studier visar att en till tre hashtags ökar synligheten, som sedan minskar i takt med antalet hashtags man använder. Och är man inte strategisk i sitt användande kan det skada varumärket.

Vi har börjat använda oss av relevanta hashtags i de Facebook-inlägg vi publicerar, både för vår och våra kunders räkning. Och vi följer alltid upp de inlägg som vi publicerar för att hålla koll på vad som fungerar och att vi uppnår de uppsatta målen. 

Nu är vi ISO-certifierade - därför var det viktigt för oss