Beegleton vill ha koll på reglerna och har fått en ansvarig reklamutgivare

Carl har under hösten gått en utbildning för att bli ansvarig reklamutgivare ( ARU ) på Berghs school of communication i Stockholm. Utbildningen är en juridisk utbildning som ger kunskap inom de lagar och etiska riktlinjer som finns inom reklambranschen. I fredags kom beskedet att han klarat tentan och därigenom har Beegleton fått en ansvarig reklamutgivare.

Utbildningen ”Ansvarig reklamutgivare” ( ARU ) är en utbildning som arrangeras av Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM). Att en reklambyrå har en anställd med aktuell och uppdaterad ARU-utbildning är ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducenter och reklamköpare, vilka är framtagna mellan Sveriges annonsörer och KOMM.

”Vi på Beegleton tycker att det är viktigt att det vi skapar följer etiska riktlinjer och är med marginal på rätt sida om lagen.”

Inom marknadsföring finns det gott om både lagar och riktlinjer för hur den får göras.  Några av grundreglerna är att marknadsföring inte ska vara vilseledande och aggressiv, det ska vara tydligt för mottagaren att det rör sig om marknadsföring när de exponeras för den. Det finns även många etiska riktlinjer att följa exempelvis att marknadsföringen inte ska vara könsdiskriminerande.

Beegleton arbetar mycket med sociala medier och där gäller samma regler som annan annonsering plus lite fler. Idag är det många företag som inte gör rätt där. En stor del av utbildningen handlade om hur man ska agera i sociala medier på rätt sätt juridiskt. Hur arrangerar man exempelvis en tävling på Facebook på rätt sätt.

”Idag exponeras vi för mer marknadsföring än vad vi kanske själva inser. Det har aldrig varit viktigare med källkritik och med det är det oerhört viktigt att det är tydligt vad som är betald marknadsföring och vad som är yttrandefrihet. Vi på Beegleton vill att det vi levererar till våra kunder ska följa gällande lagar och regler och inte agera i någon gråzon, vi vill även kunna ge välgrundade råd kring hur de etiska korrekt annonsering görs på bästa sätt. Med denna kompetens hos oss kommer vi att kunna göra det.”