Nytt koncept och hemsida till SIMA Folkhögskola

19 augusti 2019 bytte Mo Gård Folkhögskola namn till SIMA Folkhögskola. Tillsammans med Linda Hallgren och hennes Creates Reality har vi varit med i processen från idé till nytt namn. Carl och Linda har som team guidat styrelse och ledningen på skolan genom en strukturerad process utifrån just deras behov för att få fram ett nytt namn. Tillsammans har vi skapat den nya grafiska profilen, hemsida och koncepten runt varumärket.

SIMA Folkhögskola är en teckenspråkig skola med verksamhet i fem orter i Sverige. Målgruppen för kommunikationen är i första hand personer som är teckenspråkiga vilket innebar att vi fick tänka till lite extra då vi skulle arbeta i en miljö med ett språk som vi inte behärskar. En viktig del i processen att ta fram ett nytt namn var att alla i organisationen skulle känna sig delaktiga i att komma på det nya namnet. Därför tillsattes en arbetsgrupp som leddes av Carl och Linda i processen med att komma på det nya namnet. Linda med sin kompetens inom psykologi och organisation och Carl med marknadsfokus skapar tillsammans en unik kompetens som kommit till stor nytta i processen. 

SIMA som har sin bakgrund i grekiskans ord för tecken blev efter många vändor namnet som valdes. Namnet sattes i ett sammanhang med den grafiska profilen som vi arbetade fram där värden som rörelse, öppenhet och gemenskap var vägledande. Loggan blev ett cirkelformat penseldrag i blått och grönt som lämnar en  öppning där symboliken är att en person kommer in och kan komma ut.

I samband med lanseringen av det nya namnet publicerades också den nya hemsidan som vi skapat med Snowfire som plattform. Eftersom den primära målgruppen har teckenspråk som sitt språk har vi lagt stor vikt vid film där innehållet tolkas på hemsidan. Fotofabriken har till detta rest runt på alla enheter och skapat en bild- och filmbank för skolan som används på hemsidan. Vårt arbete blir så mycket enklare och bättre när vi använder riktiga proffs. Fotofabriken har lyckats fånga just det bildspråk som Linda på Creates Reality har skissat upp från början.

Den 19 augusti avtäcktes det nya namnet vilket mottogs mycket väl av hela skolan. Nu fortsätter arbetet frammåt att fylla namnet med värden. En process som vi genom Creates Reality vill vara med och forma.
 
Tack SIMA Folkhögskola för ett oerhört spännande projekt.