Grafisk profil och hemsida till Markskoningsgruppen

MSG-Gruppen koncern bedriver med sina bolag verksamhet inom hållbart skogsbruk, trädgårdstjänster och fastighetsförvaltning. Vi fick vintern 2020 uppdraget att utveckla koncernens visuella marknadsföring. 

Logga och grafisk profil

Arbetet inleddes med att en grafisk profil för alla bolag i koncernen togs fram. I den grafiska profilen ingick bland annat även att utveckla och skapa nya logotyper

Hemsida

Den grafiska profilen implementerades i form av att alla bolag i koncernen fick egna hemsidor. Hemsidorna skapades med Snowfire som plattform och är väldigt enkla för företaget själva att administrera.

När hemsidorna sedan var publicerades inleddes nästa del vilken var att se till att besökare hittade till hemsidorna. Detta löste vi genom annonsering med sökord på Google. Detta gjorde att en stadig ström med nya potentiella kunder kom till bolagen.

Detta är ett väldigt bra exempel på hur våra olika kompetenser kan användas för att skapa en helhet.

Kolla gärna in hemsidorna här: msg-gruppen.se