En dynamisk hemsida till Läkarmissionen

HEMSIDA

En ny informativ hemsida till Läkarmissionen

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld. LM International är namnet man använder sig av utomlands sedan några år tillbaka och det var den delen som behövde få en egen hemsida


Problemet

Informationen på den svenska sidan, som främst riktar sig mot bidragsgivare i Sverige, skiljer sig ganska mycket mot hur man kommunicerar med internationella samarbetspartners, organisationer och regeringar i länder där man verkar. Till en början var visionen en enkel och informativ sida, men under arbetets gång utvecklades idén och vi landade till slut i en grafiskt utvecklad och modern hemsida.


Lösningen

Det första utkastet på den nya hemsidan höll sig till den lite enklare och avskalade visionen, men ganska snabbt började organisationen fundera kring och jobba på en omarbetning av deras grafiska profil och uttryck. Vi började gå åt ett mer innovativt håll med veckovisa avstämningsmöten för att kontrollera att vi var på väg i rätt riktning. Mycket av projektet har därför formats längs vägen, där delar internt inom organisationen har omprioriterats och där vi som jobbat med sidan behövt vara väldigt lyhörda och anpassa oss allt eftersom planen justerades.

Hemsida

Det första utkastet på den nya hemsidan höll sig till den lite enklare och avskalade visionen, men ganska snabbt började organisationen fundera kring och jobba på en omarbetning av deras grafiska profil och uttryck. Vi började gå åt ett mer innovativt håll med veckovisa avstämningsmöten för att kontrollera att vi var på väg i rätt riktning. Mycket av projektet har därför formats längs vägen, där delar internt inom organisationen har omprioriterats och där vi som jobbat med sidan behövt vara väldigt lyhörda och anpassa oss allt eftersom planen justerades.

Lägg till videomockup En interaktiv karta

Utöver struktur, funktionalitet och utseende har vi även tagit fram en del grafiska modeller samt en interaktiv karta till hemsidan. Organisationen ville på ett visuellt enkelt och pedagogiskt sätt kunna visa upp i vilka områden man är verksamma samt vad de har fokuserar på i dessa områden. Den slutgiltiga versionen av karten är enkel för besökaren att hantera och navigera sig igenom, samtidigt som den ger en tydlig och snygg översikt över organisationen.

Fortsatt samarbete

Flera ytterligare utvecklingsområden kring hemsidan är redan planerade, då mer material ska in och sidan ska översättas till flera språk. Senast har vi hjälpt till att ge deras omfattande konsertverksamhet möjlighet att blomma ut. Resultatet blev att vi lyfte ut den delen från lakarmissionen.se till en egen hemsida. På det sättet blir det mer fokuserat på båda sidorna, den ena med större fokus på gåvor/donationer och den andra med fokus på att marknadsföra deras välgörenhetskonserter. 

Dela inlägget