Sociala medier och Google Ads till Ekström & Garay

När det snabbväxande bokförlaget Ekström & Garay kontaktade oss hade de en önskan om att vi skulle hjälpa dem att få de redan etablerade sociala kanalerna att växa, optimera annonseringen på Google samt marknadsföra nya böcker och författare. 


Idag sköter, följer upp, analyserar och optimerar vi Google Ads-kampanjer med bra resultat.
Under en längre period har vi fotograferat och skrivit texter till inlägg på Facebook, Instagram och LinkedIn. Vi har fotograferat alla böcker förlaget ger ut i kreativa miljöer och skapat annonsfilmer till sociala medier för att hjälpa författarna att nå ut till rätt publik.