A brand is reborn: En grafisk identitet, ett Dolphins

GRAFISK PROFIL | REBRANDING

A brand is reborn: En grafisk identitet, ett Dolphins

Dolphins kom till oss då de var på jakt efter en strategisk partner som kunde hjälpa dem utveckla sin grafiska profil med målet att öka engagemanget hos publiken. De upplevde att varumärkets grafiska identitet hade blivit spretig och att de behövde en röd tråd i sin kommunikation.


Utmaningen var att…

… sammanställa de olika sätt varumärket används på och hitta en gemensam väg som fungerar i alla sammanhang. Dolphins ville att den nya grafiska profilen skulle spegla engagemang och gemensamhet. 
 
– Vi på Norrköping Dolphins har under de senaste åren jobbat upp intresset för vårt varumärke. Genom de sportliga framgångarna, ökade publiksiffrorna och flera samarbetspartner ansluter sig fler ungdomar till oss som vill börja spela basket till oss. Resultaten som vi lyckats nå med det ökade intresset innebär att vi måste jobba hållbart med vårt varumärke i alla led och i och med detta har vi inlett ett samarbete med reklambyrån Beegleton för att genomlysa vårt varumärkesbyggande. Säger Stefan Nilsson, Marknads- och försäljningsansvarig på Norrköping Dolphins.

Strategin vi tog till…

… var att skapa en grafisk profil som var flexibel och lätt att följa. Med hjälp av tydliga riktlinjer på hur man får och inte får använda varumärket kan vi förhindra att den spretighet som tidigare fanns kommer tillbaka. Med hjälp av ett speciellt typsnitt för taglines kan Dolphins enkelt applicera den grafiska profilen på så väl gamla som nya event och områden. 
 
En stor del av arbetet vi gjort fokuserade på att samla det befintliga materialet och skapa en röd tråd i det. Vi skapade även vissa delar från grunden. För att ge den grafiska identiteten mer liv tog vi fram ny grafik, ett femte element inspirerat av havets vågor och bollens rörelse på planen. 

Resultatet blev…

…en tydlig grafisk profil som kan användas i många år framöver och ta Dolphins kommunikation till nästa nivå. Den avskalade profilen ger bästa möjliga förutsättningar för ett sammanhängande uttryck som speglar Dolphins värderingar. 
 
Det här har varit ett roligt projekt där vi fått använda rejält med kreativitet och en hel del strategisk analys. Vårt samarbete med Dolphins tar inte slut här, håll utkik i våra kanaler för att se hur arbetet utvecklas. 
 

Dela inlägget