Vi kikar på rapporten Svenskarna och Internet 2021

27 oktober, 2021

Internetstiftelsen har precis släppt rapporten Svenskarna och Internet 2021, en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor. Idag är det digitala livet lika självklart som det verkliga livet, men det finns en baksida. Årets rapport visar att många väljer bort digitala tjänster för att de känns osäkra och många saknar kunskapen att använda nätets olika verktyg. 


Rapporten för 2021
visar att samhället till stora delar är digitaliserat. Idag använder 9 av 10 svenskar internet varje dag, främst via mobilen. Lika många använder olika digitala samhällstjänster, till exempel hos Skatteverket, vården och biblioteket och vi är nu uppe i 50 procent som använder en digital brevlåda. 

De flitigaste internetanvändarna 

De flitigaste internetanvändarna är födda på 90-talet, den första generation som vuxit upp med nätet. De ligger i topp både gällande poddlyssnande, sociala medier, strömmade videotjänster och e-handel. 

Sociala medier

Så mycket som 95 procent av internetanvändarna är aktiva på sociala medier, där kanalerna Facebook, Instagram och YouTube används allra mest. 54 procent av internetanvändarna kikar dagligen in på Facebook och mer än hälften av dem som använder YouTube använder tjänsten för att hitta instruktionsfilmer. Nära 2 av 3 har använt Instagram det senaste året. 

När det kommer till LinkedIn används kanalen av mer än hälften av landets tjänstemän, främst av de som arbetat hemifrån. 

Personer födda på 90-talet är de som använder sociala medier allra mest, men 60-, 70-, 80- och 00-talisterna kommer inte långt därefter. 

Snapchat och Tiktok är också populära kanaler, men främst hos de yngsta användarna där personer födda på 00-talet är de största Tiktok-användarna. 

90 procent känner oro på nätet

Årets rapport lägger ganska stort fokus på oro och okunskap kring internet. Oron över att utländska myndigheter och storföretag som Google och Facebook ska samla in information ökar. Det finns även en oro för att svenska myndigheter ska samla in information och dela den mellan varandra. 

Var femte pensionär använder inte internet alls,  och bland de äldsta har inte ens hälften använt sig av samhällets olika e-tjänster. I en tid när digitala verktyg och tjänster blivit det normala i nästan alla samhällets institutioner, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap. 

Våra reflektioner

Att hela 90 procent känner oro på nätet och att storjättarna som Google och Facebook är orosmoln är något som vi märker av i stor utsträckning. Google och Facebook's annonssystem arbetar vi i dagligen och vi har därför en viss insikt i hur informationen som samlas in används. Frågan om personuppgifter och hur de ska användas är något som blir allt mer viktigt och något företag kan behöva stöd i. Personlig information är en valuta som blir allt mer värdefull och något företag måste ta stort ansvar för. Kontakta gärna oss om du vill prata mer om informationsinsamling!

Överlag visar rapporten att internetanvändningen hela tiden ökar och varje år utvecklas både plattformarna och användandet av dessa. Det är viktigt att ha koll på var sina målgrupper befinner sig för att få ut så mycket som möjligt av sin digitala närvaro, och den här rapporten är ett effektivt verktyg för att ta reda på just det

Hör av dig om du vill diskutera ditt företags marknadsföringsstrategi och aktivitet på internet!