Nyckeln till en användarvänlig hemsida

3 mars, 2022

Självklart är det viktigt att en hemsida är snygg och imponerade, men den måste också vara användarvänlig för att besökaren ska få ett bra första intryck. Användarvänlighet innebär precis som det låter att er hemsida är anpassad för att fungera på bästa möjliga sätt för dem som besöker den. En användarvänlig hemsida är mer benägen att konvertera besökare till kunder. 

Strukturen

Hur hemsidan är strukturerad är stommen som håller upp allt innehåll som sedan publiceras. Därför måste strukturen vara genomtänkt och stark. Ett steg mot en bra struktur är att skapa en lättnavigerad meny. Det spelar ingen roll hur bra och viktigt det innehåll ni publicerar är om besökaren inte kan hitta det. I huvudmenyn bör bara de viktigaste valen finnas för att göra det enklare för besökaren. Om ni har mer information kan det läggas på undersidor som besökaren kan klicka sig vidare till, på så sätt blir man inte överväldigad av stora mängder information på samma gång. 
 
Din startsida är navet i din hemsida, det är hit alla vägar leder och det är det första besökarna ser. Här bör den absolut viktigaste informationen finnas, gärna utan att besökaren behöver skrolla. Det kan vara ert budskap, vad ni erbjuder etc. Att lyfta det viktigaste är egentligen det genomgående temat i en användarvänlig struktur. Besökare orkar inte leta i mängder av långa texter för att hitta det de söker - det ska gå snabbt och vara enkelt.

Designen

Nästa steg i skapandet av en användarvänlig hemsida är designen. Huvudfokus här är att hålla det enhetligt. Se till att hemsidan genomgående använder färger och typsnitt från er grafiska profil och att loggan är rätt. En enhetlig design gör att hemsidan upplevs organiserad och kunden känner igen sig oavsett vilken undersida den är på. Även knappar och länkar bör följa er grafiska profil. De bör även vara lätta att se och leda besökaren vidare till köp, kontaktformulär eller annan information. Det lättaste sättet att se till att knappar och länkar fungerar som de ska är att göra upp en plan för alla dem som sköter hemsidan. Vilka färger ska användas, var ska knapparna och länkarna leda och vad ska det stå på dem?
 
Som nämnt under struktur är det viktigt att man på sin hemsida håller sig relativt kortfattad i text. För mycket text är avskräckande. Om ni har mycket information som besökaren behöver ha tillgång till så är underrubriker, mindre stycken och punktlistor bra knep för att få en text att se mer inbjudande ut. Se även till att er hemsida är responsiv, alltså att den anpassas beroende på vilken enhet besökaren kommer in på. En stor del av besökarna kommer att använda sina mobiler för att gå in på hemsidan och om den då inte är anpassad för det ser det rörigt ut, och det blir svårt för besökaren att hitta det den söker och tappar därför intresset.

Målgruppen

Ett och samma uttryck tilltalar inte alla målgrupper. Innan hela hemside-byggandet startar måste ni analysera vilka som ingår i er målgrupp och vad som passar dem. Nu har vi tjatat om vikten i att presentera den viktigaste informationen först. Men hur vet man vilken information som är viktigast? Hur vet ni vad besökaren letar efter?
 
Det finns flera sätt som ni kan undersöka vad just er målgrupp behöver och vill ha när de besöker er hemsida. Ett sätt är att skapa en kundundersökning. I denna undersökning kan ni fråga besökarna vad de främst söker för information när de går in på hemsidan. Det kan visa sig att ni tror att de först vill se priset på er vara/tjänst, när de egentligen är mer intresserade av funktionerna. När ni vet vad de söker kan ni balansera er hemsida efter det som väger tyngst för kunden.
 
Ni kan även fråga kunden vad de vill ha i de kommunikationskanaler ni redan har. På sociala medier kan ni berätta att ni håller på att utveckla er hemsida och fråga om de kan hjälpa till genom att svara på några frågor. När ni skickar ut mail kan ni i slutet lägga till en kort fråga om de kan tänka sig utvärdera hemsidan. Människor är generellt ganska öppna för sådana saker och vill hjälpa till om man ber dem.

Behöver ditt företag hjälp med en ny hemsida? Hör av dig till oss!